การบริการ

บริษัทมีทีมขายที่มีความชำนาญเชี่ยวชาญ ด้านปิโตรเคมี น้ำมันหล่อลื่น และ Additive พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำ รวมถึงบริษัทมีบริการด้านการวิเคราะห์ในห้องทดลอง เพื่อตรวจสอบคุณภาพ ที่ได้รับมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับ

การขนส่ง

บริษัทมีทีมงานขนส่งสามารถจัดส่ง สินค้าให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และ มีประสิทธิภาพ

คลังสินค้า  
บริษัทมีคลังสินค้าที่ได้รับมาตรฐาน และปลอดภัยกว่า 3,000 ตารางเมตร สามารถจัดเก็บเม็ดพลาสติกและน้ำมันหล่อลื่น เพียงพอสำหรับบริการลูกค้าเมื่อสั่งซื้อสินค้าจากบริษัท

Copyright © 2019 MKPC